Category : Thơ trữ tình
Chút vui
Tác giả : Hoàng Phi Nhung
Ngây thơ em nhoẻn miệng cười
Hồn nhiên ôi thuở đôi mươi tuổi hồng
Muộn phiền em thả trôi dòng
Thân thương về với tấm lòng trinh nguyên