Category : Thơ trữ tình
Bài thơ anh viết
Tác giả : 1t2u3a4n
Bài thơ này em không xem được đâu
Vì anh viết bằng máu tim anh đấy

Bài thơ này em không đọc được đâu
Vì anh viết bằng tấm lòng anh đấy

Bài thơ này em không thuộc được đâu
Vì tim em - tim anh không cùng một nhịp

Bài thơ này em không ngâm được đâu
Vì anh thích những điều em khủng khiếp

Bài thơ này - em sẽ không bao giờ biết
Vì đó là bài thơ
Anh viết cho em!