Category : Thơ trữ tình
Em sẽ về...
Tác giả : Tú Yên
Chờ em nhé ! Em sẽ về...thật đó...
Hạt mầm lên, xanh hoa cỏ mùa Xuân
Để cho ai không còn mãi bâng khuâng
Những héo hắt với bao lần mong đợi !

Xuân sẽ về trên quê ta - Ngày mới
Chốn cũ âm thầm - Ai mãi đợi chờ ai !
Yêu thương xưa, ngàn muôn thuở không phai
Chờ em nhé ! Em sẽ về...thật đó....

Nầy là hoa mùa Xuân và nắng gió
Gửi về người...bao trăn trở, ngóng trông
Đôi mắt nào thăm thẳm tựa dòng sông ?
Xuôi chảy mãi theo tiếng lòng...xa mãi !

Em sẽ về ! Niềm tin yêu bỏng cháy...
Những nồng nàn, say đắm - Bến Trăng xưa !
Đêm ca dao - Lời ai hát vẳng đưa...
Như ru ngủ trong ta, bao ước thệ !

Nầy ai hỡi ! Những ngóng trông...là thế...
Nơi bình yên - Em nhớ mãi trong lòng
Nhớ con đò - Bến nước - Nhớ dòng sông
Nhớ ai đợi với bao lần héo hắt !

Ừ ! Thế đấy...tin yêu là rất thật
Cứ theo hoài qua năm tháng xa xôi
Ở nơi nầy em nhắn mãi một lời ...
Chờ em nhé ! Em sẽ về...thật đó...