Category : Thơ trữ tình
Thơ cho chị!
Tác giả : 1t2u3a4n
Em ở nơi này biết chị vui
Con chim đơn chiếc đã thành đôi
Từ nay chị sẽ tươi hơn trước
Chín nhớ mười thương với một người

Chẳng về bên chị để vui chung
Xa cách làm chi hỡi núi sông
Ai sinh ra chuyện ngăn đường đất
Để chị tôi vui phải chạnh lòng

Em tưởng chiều đông vừa dợm bước
Bên đường níu lại chị choàng khăn
Lạnh bàn tay nhỏ che hơi giá
Có nói gì đâu, mắt lặng thầm

Biền biệt người đi không trở gót
Xiêm áo biếng lười thôi chải tóc?
Đông mấy mùa qua còn giá rét?
Bên đường còn ai rơi lệ xót?

Chốc đã mươi năm! Chị thôi buồn
Bên ai nắn nót dạo cung đàn
Em nghe tin chị vui thầm lặng
Xuân mới vừa qua hơi rét vương.

Em vẫn nơi này với tháng năm
Màn trời chiếu đất nắng quanh thân
Ướp hơi sương lại làm hơi lạnh
Hoa đêm thoảng khóc một cung trầm.


Chiều nay chơm chớm bấc, em đi.
Mưa gió nơi nào lạnh có khi
Mưa ơi, gió hỡi - ngừng cả lại
Ngày này, bên ấy - chị vu quy.