Category : Thơ trữ tình
Đừng khóc, anh...!
Tác giả : Evaminn
Đừng khóc, anh...!
Nước mắt đàn ông đâu dễ dàng rơi thế
Đừng để tình yêu hóa thành lệ
Nuốt ngược vào lòng những đắng cay...

Đừng khóc, anh...!
Những muộn phiền gửi theo gió bay
Tim khô tình chát_cũng đừng khóc
Tình mình đâu phải như áng mây...?

Đừng khóc...nhé anh, xin đừng khóc... !
Sầu đông đừng ngại lá hao gầy
Hãy để em về trong đêm vắng
Thay anh rót cạn chén lệ đầy...!