Category : Thơ trữ tình
Đợi chờ
Tác giả : Việt Nữ Kiếm
Em ở đây mà anh lại chẳng hay
Thờ ơ lắm dù mỗi ngày vẫn gặp
Hay bận rộn thơ dành cho người khác
Em thì buồn nhưng mà chắc anh vui

Em ở đây chiếc bóng nhỏ nhoi thôi
Không dám chào sợ rằng lời thừa thãi
Nếu có lòng, anh tất nhiên đã thấy
Bởi vô tình nên mới vậy, xa nhau!

Mình xa nhau, không tại khoảng cách đâu
Tại trái tim lỡ nhịp đầu, nhịp cuối
Có những điều vốn đâu cần phải nói
Mỗi một ngày em cứ đợi thơ anh

Những sợi buồn len lén rớt qua tay
Em dệt mãi vẫn guộc gầy nỗi nhớ
Gần thật đó, gần như chia hơi thở
Lại nghìn trùng xa cách ở con tim

Em ở đây ngày tháng mãi lặng yên
Dõi theo anh như đi tìm hạnh phúc
Vì hạnh phúc là một điều duy nhất
Em đợi chờ, rồi có lúc anh hay