Category : Thơ trữ tình
Em về trong bóng nguyệt
Tác giả : ntmc
Tìm em giữa chốn phong trần
Vó câu khôn đếm bao lần quan san.
Đêm trông bóng nguyệt mơ màng
Nữa say, nữa tỉnh ngỡ ngàng - bóng em.
Em về - gót nhẹ qua thềm
Tóc trầm thả ngọn suối mềm trên vai .
Nhẹ nhàng ta nắm bàn tay
Gọi tên em lúc ban mai hiện về.
Gió hiu hiu lạnh bốn bề
Mới hay đã tỉnh cơn mê bao giờ
Người trong bóng nguyệt hững hờ
Kẻ cầm ngang kích… đứng chờ trăng lên!.