Category : Cổ thi
Dạ Khúc
Tác giả : Rikimaru Kenji
Lệ rớt vào đêm đẫm tiếng đàn
Nhịp lòng tê dại với trăng hoang
Ngân nga giọt rượu rơi òa vỡ
Tí tách màn khuya phũ úa tàn
Sót lại trong đêm, cơn mộng đắng
Môi mềm, vương vãi nụ miên man..
Nguyệt cầm gãy khúc sầu lai láng
Lặng chút hồn ta... hóa ngổn ngang..