Category : Cổ thi
Tình mơ
Tác giả : Bông Hồng Đen
Sớm sớm tinh khôi tựa cửa chờ
Bóng nàng thiếu nữ cuối cơn mơ
Sương mai chợt ánh nắng vàng vọt
Rèm thước khẽ đưa gió hững hờ
Đâu biết đêm tàn, hồn lững thững
Nào hay ngày tới, mộng ngây ngô
Mộng hoài, hoài mộng sao không tỉnh ?
Chắc ước tình mơ mãi chẳng mờ !