Category : Cổ thi
Vỡ gương
Tác giả : hiding
Vô tình tức giận đấm vào gương
Nhìn lại quanh mình thật khác thường
Máu chảy, thịt trầy trên các ngón
Bễ khung, gương vỡ dưới bàn tường
Cầm lòng trách móc, thương khung kính
Trút dạ hờn nguôi, buồn khớp xương
Một lúc giận mình, trăm lúc lỗi
Vài giây vui vẻ thật là thương.