Category : Cổ thi
Tự
Tác giả : hiding
Thơ thẩn một mình dưới bóng mây
Âm thầm nghĩ ngợi chuyện mai này
Làm sao xoá hết tâm tư cũ ?
Vẫn biết ghìm hoài ký ức cay
Quanh quẩn lâu nay, chưa đoán được
Lòng vòng ở mãi, biết sao đây ?
Hỏi trời, xin chỉ đường tôi bước
Ngày tháng trôi đi hết đoạ đày..