Category : Cổ thi
Ai hoài !
Tác giả : Bông Hồng Đen
Xào xạc lá đưa gợi tiếng đàn
Hồn đêm lạc lõng giữa cơn hoang
Trăng liềm đầu tháng treo mây lạc
Gió thốc cuối thu níu bấc tàn
Cứ ngỡ đông xưa về bất chợt
Và chừng mộng cũ đã miên man
Hoài ai muôn chuyện làm sao dứt
Dáng lặng mà hồn cứ ngổn ngang...