Category : Cổ thi
Tương tư chiều
Tác giả : HVN
Rừng chiều hoa dại hát vu vơ
Ta nhớ người yêu đến thẫn thờ
Nặng bước đường dài hun hút gió
Êm lòng quán nhỏ chập chờn mơ
Em đến chiều nghiêng đôi sóng mắt
Ta về nắng ngả một vần thơ
Gặp nhau chan chứa bao tình ý
Nên dẫu ngàn thu vẫn đợi chờ.