Category : Cổ thi
Lệ tuôn
Tác giả : hiding
Dạo bước trên đời những trái ngang
Thương thay buồn tủi kiếp hoang tàn
Khép lòng nén lệ, tim đau nhói
Vỡ mộng tàn canh, ngủ chẳng an
Dẫu biết đêm tàn, sương sẽ xuống
Còn làm lệ đẫm, mắt tan hoang
Lỡ rơi thôi để rơi cho hết
Phủ kín màn che khỏi xốn xoang...