Category : Cổ thi
Ảo vọng
Tác giả : hiding
Ta muốn tìm về những giấc mơ
Khỏi lo khỏi nghĩ khỏi mong chờ
Dừng chân đứng lại nơi kỳ bí
Lạc bước rơi vào chỗ lão Tơ.
Kết nợ vương trần, phai tóc bạc
Se duyên tình kiếp, phủ sương mờ
Vô tình mộng ngã say vài phút
Vận ái tình trường nhạt khúc thơ.