Category : Cổ thi
Độc thoại
Tác giả : JakenLem
Say thì một chén cũng là say
Có rót bao nhiêu vẫn chẳng đầy
Nửa cuộc vui tàn không níu lại
Hai phần số tận xước ngang vai
Sương rơi giọt nhớ căng môi lạnh
Nguyệt rụng vầng sầu buốt mắt cay
Phận mỏng âu là còn vướng nợ
Nên đành chịu cảnh xác thân đày.