Category : Cổ thi
Tỉnh ngộ
Tác giả : Bông Hồng Đen
Lâu nay mải miết thú tang bồng
Đâu thấy thời gian tiếc đợi trông
Sự nghiệp, công danh còn lẩn tránh
Tâm tình, ân ái vẫn tròn không
Thẹn lòng chôn kín bao buồn tủi
Nén dạ buông lơi những cánh hồng
Dẫu biết đời người như giấc mộng
Chẳng đành hờ hững mặc trôi sông