Category : Cổ thi
Khúc mộng tình
Tác giả : Bông Hồng Đen
Có người lẩn thẩn suốt canh thâu
Len lén tâm tư với bạn sầu
Nguyệt ánh sương khuya rờn rợn buốt
Gió luồn tâm trống tái tê đau
Hỏi tình vừa thắm sao đành bạc
Trách mộng chưa lâu đã đoạn đầu
Tình mộng mênh mông chia mấy nẻo
Hồn này lạc lõng biết về đâu ?