Category : Cổ thi
Trách đời
Tác giả : hiding
Mênh mông giữa lối chốn thiên đường
Len lén nơi này nhớ cố hương
Cố gắng thêm tình sao cháy bỏng
Giả từ nơi chốn vẫn yêu thương
Đường về lạnh lẽo sương tuyết trắng
Chốn ấy yên bình chút ánh dương
Tức tối trên đời cho cái lẽ
Giờ này có kể cũng thoa sương