Category : Cổ thi
Dừng
Tác giả : hiding
Trốn tránh sự đời lạc đến đâu
Nơi nao cũng thấy mộng công hầu
Chỗ mình một nỗi, lang thang mãi
Nơi khác vạn người, quý mến nhau
Ghé lại chốn này trong sướng nghịch
Bỏ đi nơi ấy lắm thương đau
Mong sao kiếm được người tri kỷ
Hận ghét đau buồn, bỏ chỗ sau.