Category : Cổ thi
Giao thừa
Tác giả : hiding
Chuông ren báo thức đêm giao thừa
Vội vã về nhà để dạ thưa
Bật nến bàn thờ cung bái tổ
Thắp nhang hương nén, vái điều đưa
Mẹ cúng trên bàn, quả đầy đĩa
Tôi mò dưới túi, mứt từa lưa
Hay tin ăn lén bà lên miệng
Để lại trên bàn đủ hết chưa...