Chúng ta hiện đang có 12 tác phẩm của Việt Nữ Kiếm
Buồn mơ Thơ trữ tình
Bức thư tình chưa gửi Thơ trữ tình
Chiếc bóng Thơ trữ tình
Dối trá Thơ trữ tình
Đợi chờ Thơ trữ tình
Giọt nhớ giọt quên Thơ trữ tình
Mình yêu nhau nhé anh ! Thơ trữ tình
Mưa xuân Thơ trữ tình
Thơ anh Thơ trữ tình
Thương anh Thơ trữ tình
Tình muộn Thơ trữ tình
Tửu thi ơi ! Thơ trữ tình