Chúng ta hiện đang có 14 tác phẩm của Hoàng Phi Nhung
Chút vui Thơ trữ tình
Dòng suối Thơ trữ tình
Hoa tím buồn Thơ trữ tình
Không đề - I Thơ trữ tình
Không đề - II Thơ trữ tình
Lục bình Thơ trữ tình
Người say Thơ trữ tình
Sắc tím lục bình Thơ trữ tình
Tạm biệt Thơ trữ tình
Thả trôi ngôn từ Thơ trữ tình
Thơ em Thơ trữ tình
Trách anh Thơ trữ tình
Ước mơ Thơ trữ tình
Xuân tàn Thơ trữ tình