Chúng ta hiện đang có 11 tác phẩm của Linfie
Buồn vu vơ Thơ trữ tình
Cảm ơn em Thơ trữ tình
Dã sử Cái Bang trong Võ Lâm truyền kỳ Thể loại khác
Đông về Thơ trữ tình
Em và Ta Thơ trữ tình
Không đề Thơ trữ tình
Mưa Thơ trữ tình
Người yêu cũ lấy chồng Thơ trữ tình
Thơ cho Ngoại Thơ trữ tình
Thư xưa Thơ trữ tình
Tuổi thơ tôi Thơ trữ tình