Tùy chọn

[Event] Thư tình gửi đào hoa đảo chủ "hột" thần thám!