Tùy chọn 9/08/2011-Thưởng thức Vang Bungari 1 tặng 1 tại IBox Cafe