Tùy chọn

*..* Event *..* 1234 và phần còn lại của nữ nhân TAL