Tùy chọn

Viết nhảm trưa cuối năm...(của một người bạn,ko phải của muội à!!!)