Tùy chọn

Vì sao nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh?