Thi Ẩm Lâu
Khê hứng - Đỗ Tuân Hạc - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Dịch thi viên (https://thiamlau.com/forum/forum-19.html)
+---- Chủ đề: Khê hứng - Đỗ Tuân Hạc (/thread-479.html)Khê hứng - Đỗ Tuân Hạc - chopmat - 06-04-2011

杜荀鶴 - Đỗ Tuân Hạc

溪興
山雨溪風卷釣絲,
瓦甌篷底獨斟時。
醉來睡著無人喚,
流下前溪也不知。

Khê Hứng
Sơn vũ khê phong quyển điếu ti,
Ngõa âu bồng để độc châm thì.
Túy lai thụy trước vô nhân hoán,
Lưu hạ tiền khê diệc bất tri.

Dịch nghĩa :

Vui hứng bên suối
Mưa núi gió khe làm cuộn rối sợi dây câu, (ông này câu bằng dây ko dùng cần)
Thời ôm cái âu sành , ngồi xuống sàn của cái lều cỏ mà rót một mình
Uống đến say liền đánh luôn 1 giấc mà chẳng ai gọi
Trôi xuống khe suối trước mặt mà cũng ko hay. (Sợi dây câu nó trôi)

Dịch :

Đi câu 002

Mưa núi gió khe rối sợi câu,
Thố sành bệt cỏ rót xơi nhầu.
Say rồi đánh giấc không người gọi,
Trôi xuống đằng khe cũng biết đâu.RE: Khê hứng - Đỗ Tuân Hạc - linfie - 07-04-2011

Khe làng ...

Hẻm núi mưa tuôn ướt dạt dào
Dây cần rối cả, biết câu sao ?
Rượu hai bầu nặng tay nâng mỏi ...
Tới bến còn nghe tiếng thì thào ...RE: Khê hứng - Đỗ Tuân Hạc - Ngạo - 07-04-2011

Dây câu vò rối gió khe
Ôm âu bệt cỏ sè sè quỳnh tương
Đánh say một giấc vô thường
Đến khi tỉnh giấc lọt mương khe rồi