Thi Ẩm Lâu
Chất nhân văn trong thơ của Lãnh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Phiếm Luận Đường (https://thiamlau.com/forum/forum-14.html)
+--- Chủ đề: Chất nhân văn trong thơ của Lãnh (/thread-465.html)

Pages: 1 2


RE: Chất nhân văn trong thơ của Lãnh - lanhdien - 28-03-2013

ẹc 004


RE: Chất nhân văn trong thơ của Lãnh - Ngạo - 28-03-2013

(28-03-2013, 01:22 PM)hothiethoa Đã viết: Sao không ai ghét mình hết ta! 016

Vì Hớ dễ thương nhất chuồng..Vì Hớ say hát ngọng laughing


RE: Chất nhân văn trong thơ của Lãnh - Mr.Kind - 28-03-2013

Há há cụ bị hén iu rồi đóa nhoa laughing