Thi Ẩm Lâu
[Thơ] [Đa] [Chiều]... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: [Thơ] [Đa] [Chiều]... (/thread-252.html)

Pages: 1 2


[Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

Tờ mờ sáng

_ VangTrangDang_

Sương mờ ánh nhạt gội mờ sao
Buốt lạnh nền in nguyệt vọi cao
Tường cũ đá xanh rêu đẫm ướt
Ngõ buồn nghe dế tiếng nao nao
Vườn cây tán đọng đêm nề não
Uốn lượn cành tơ khóm trúc đào
Dương liễu dáng gầy xao xác lối
Vờn hoa gió khẽ khẽ bên rào


Rào bên khẽ khẽ gió hoa vờn
Lối xác xao gầy dáng liễu dương
Đào trúc khóm tơ cành lượn uốn
Não nề đêm đọng tán cây vườn
Nao nao tiếng dế nghe buồn ngõ
Ướt đẫm rêu xanh đá cũ tường
Cao vọi nguyệt in nền lạnh buốt
Sao mờ gội nhạt ánh mờ sương

Vô tình ghé qua đây đọc dc bài thơ này. Thể này trong thơ Đường Luật gọi là "Thuận nghịch", rất khó làm. Bài thơ trên chỉ mới đúng được cái thuận nghịch của nó, còn phần đối thì vẫn chưa chuẩn, nếu gọi là thơ DL thì đã bị thất luật... Dù sao viết được một bài như vậy cũng khá lắm


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

TIẾNG LÒNG
-Sỹ Đoan-
* THUẬN:

Sáng trăng, bừng trỗi bao nhung nhớ!
Rảo bước- đau thương- lòng vương vấn...
Thẩn thơ, thơ thẩn- buồn ly biệt
Năm nghin năm- rỉ máu tim hồng!

* NGHỊCH:

Hồng tươi máu rỉ- năm nghìn năm...
Biệt ly buồn- thẩn thơ, thơ thẫn...
Vấn vương lòng thương đau- bước rảo...
Nhớ nhung bao, trỗi bừng- trăng sáng!


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

THUẬN:
Một mình thơ thẩn dạo vườn hoang..
Cỏ cây hoa lá héo úa tàn..
Trơ trọi tường rêu xanh phủ bám..
Đất buồn, hoa rụng rơi tóc tang..
Chân bước, hồn giăng tơ ngổn ngang..
Rưng rưng mắt lệ hoen mi vàng..
Tiếc nhớ vườn xưa thời xa vắng..
Cây lá tươi màu đón xuân sang..


NGHỊCH: (Đảo chiều từ phải qua trái)


Hoang vườn dạo thẩn thơ một mình..
Tàn úa héo lá hoa cây cỏ..
Bám phủ xanh rêu vườn trọi trơ..
Tang tóc rơi rụng hoa, buồn đất..
Ngang ngổn tơ giăng hồn, bước chân..
Vàng mi hoen lệ mắt rưng rưng..
Vắng xa thời xưa vườn nhớ tiếc..
Sang xuân đón màu tươi lá cây..

NGHỊCH: (Đảo chiều từ phải qua trái và từ dưới lên trên. Nghe cũng được nhưng nghĩa có sự khác biệt)

Sang xuân đón màu tươi lá cây..
Vắng xa thời xưa vườn nhớ tiếc..
Vàng mi hoen lệ mắt rưng rưng..
Ngang ngổn tơ giăng hồn, bước chân..
Tang tóc rơi rụng hoa, buồn đất..
Bám phủ xanh rêu vườn trọi trơ..
Tàn úa héo lá hoa cây cỏ..
Hoang vườn dạo thẩn thơ một mình

-Lysvotinh-


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

Vườn Thu

Thuận:

Thu tàn gọi gió đón buồn thơ
Vướng đọng hồn sương mang đợi chờ
Tù ngục ôm riêng màu nắng hạ
Nhỏ màu vàng cũ chốn hoài mơ.
Ru vờn cỏ lá lay xào xạc
Vướng lại trên cành một sợi tơ
Đu mãi mây trời buông nỗi nhớ
Vù say khúc cảnh màn thu ngơ.


Nghịch:

Ngơ thu màn cảnh khúc say vù
Nhớ nỗi buông trời, mây mãi đu
Tơ sợi một cành trên lại vướng
Xạc xào lay lá, cỏ vờn ru.
Mơ hoài chốn cũ vàng màu nhỏ
Hạ nắng màu riêng ôm ngục tù
Chờ đợi mang sương hồn đọng vướng
Thơ buồn đón gió gọi tàn thu.

-longhoaho-


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

mây mờ rủ núi ngập thương yêu
Nhẹ gió vờn tay níu sương chiều
Cây cỏ lá hoa ngời hương sắc
Đây chốn mê người gọi mến yêu.

..................................................

Yêu mến gọi người mê chốn đây
Sắc hương ngời hoa lá cỏ cây
Chiều sương níu tay vờn gió nhẹ
Yêu thương ngập núi rủ mờ mây.

-thangdiennhat-


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

Cảnh Xuân
-không rõ tác giả-

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

Thuận:
Bên thềm nghe thoáng tiếng lá rơi,
Lướt nhẹ mây thu tím giăng trời.
Em mong trăng sáng không hờ hững,
Đêm tối đợi chờ trăng lả lơi..

Nghịch:
Lơi lả trăng chờ đợi tối đêm..
Hững hờ không sáng trăng mong em,
Trời giăng tím thu mây nhẹ lướt.
Rơi lá tiếng thoáng nghe thềm bên.

-Lysvotinh-


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

Thu nguyệt dạ

Trăng biển giữa mây đầy tám tháng
Đất trời chiếu sáng ánh thu sương
Hằng lơ lửng múa dáng tha thướt
Khách dập dìu chơi bước ngạo cuồng
Giăng phủ khói hồng rèm điểm xuyến
Khắp đầy hoa ngọc trướng đưa hương
Văn thơ ghẹo nguyệt mời tiên rượu
Trăng chuốc ta say tình vấn vương.

Vương vấn tình say ta chuốc trăng
Rượu tiên mời nguyệt ghẹo thơ văn
Hương đưa trướng ngọc hoa đầy khắp
Xuyến điểm rèm hồng khói phủ giăng
Cuồng ngạo bước chơi dìu dập khách
Thướt tha dáng múa lửng lơ Hằng
Sương thu ánh sáng chiếu trời đất
Tháng tám đầy mây giữa biển trăng.

-Jakenlem-


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

Thuận:
Buồn buồn dạo bước bóng mù sương,
Nuốt lệ thương ai dáng rũ buồn..
Trông mãi năm canh còn tiếc nhớ.
Ngóng hoài sáu khắc vẫn sầu thương.
Đường chia lối rẽ tình đành đoạn.
Số cản phần ngăn kiếp trót vương.
Hương quyện nén buồn thêm tủi hận,
Buông sầu thả nhớ gửi ngàn phương..


Nghịch:
Phương ngàn gửi nhớ thả sầu buông
Hận tủi thêm buồn nén quyện hương
Vương trót kiếp ngăn phần cản số
Đoạn đành tình rẽ lối chia đường
Thương sầu vẫn khắc sáu hoài ngóng
Nhớ tiếc còn canh năm mãi trông
Buồn rũ dáng ai thương lệ nuốt
Sương mù bóng bước dạo buồn buồn.

-Lysvotinh-


RE: [Thơ] [Đa] [Chiều]... - hothiethoa - 19-01-2011

Thơ Nhà Vườn


Than thở được chi mấy khách thơ
Dở, hay cũng chỉ lời ngu ngơ
Vần thơ ra ghẹo thì ta thích
Lại họa lời suông, đó chắc thơ.
Chan chứa lời ta thơ mãi dở
Gắng làm nên thỏa như mong chờ
Văn thơ thi sĩ vườn đâu khác
Bàn luận làm chi tiếng vẩn vơ!Vơ vẩn tiếng chi làm luận bàn
Khác đâu vườn sĩ thi thơ văn
Chờ mong như thỏa nên làm gắng
Dở mãi thơ ta lời chứa chan
Thơ chắc đó, suông lời họa lại
Thích ta thì ghẹo ra thơ vần
Ngơ ngu lời chỉ cũng hay, dở
Thơ khách mấy chi được thở than.
-longhoaho-