Thi Ẩm Lâu
Tết rồi ...dìa nhà thôi.. - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Ca kỹ phòng (https://thiamlau.com/forum/forum-10.html)
+---- Diễn đàn: Clip Vui (https://thiamlau.com/forum/forum-21.html)
+---- Chủ đề: Tết rồi ...dìa nhà thôi.. (/thread-1824.html)Tết rồi ...dìa nhà thôi.. - kanguru - 21-01-2014