Thi Ẩm Lâu
Chỉ còn là kyniem... - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Tàng thi viện (https://thiamlau.com/forum/forum-12.html)
+---- Chủ đề: Chỉ còn là kyniem... (/thread-165.html)

Pages: 1 2 3


Chỉ còn là kyniem... - lenne - 20-12-2010

ko biet viet gi


RE: Chỉ còn là kyniem... - lenne - 20-12-2010

ko biet viet gi


RE: Chỉ còn là kyniem... - lenne - 20-12-2010

ko biet viet gi


RE: Chỉ còn là kyniem... - Ngạo - 21-12-2010

Thơ hay mà người cũng đẹp ..hic..tự nhiên ta muốn .. cám ơn thế thôi chứ không muốn làm thơ


RE: Chỉ còn là kyniem... - Phụng - 21-12-2010

Cái mũi của đông đông chắc sẽ mang của về đầy nhà !?


RE: Chỉ còn là kyniem... - lenne - 21-12-2010

ko biet viet giRE: Chỉ còn là kyniem... - lenne - 21-12-2010

ko biet viet gi
RE: Chỉ còn là kyniem... - lenne - 21-12-2010

ko biet viet gi


RE: Chỉ còn là kyniem... - lenne - 22-12-2010

ko biet viet gi


RE: Chỉ còn là kyniem... - lenne - 31-12-2010...


và rồi sẽ chỉ conlakyniem