Thi Ẩm Lâu
Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+--- Chủ đề: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt (/thread-13.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Ngạo - 09-01-2011

Khác thường nên bệnh cũng nan y
Lỡ dở ương ương quá xuân thì
Ba ngày mưa nắng sao kể xiết
Miệng thời lảm nhảm nói chi chiRE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hothiethoa - 13-01-2011

Khác thường nên bệnh cũng nan y
Cứ bỏ quên mình chẳng nhớ chi
Chẳng mấy mùa thôi rồi chợt tỉnh
Thì ra đã bỏ bấy xuân thìRE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - lanhdien - 14-01-2011

Khác thường nên bệnh cũng nan y
Dù sao tính nết cũng y xì
Chữa chi cái bệnh trời cho đó
Thôi thì cứ để nó như ri


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Dự Long - 14-01-2011

Khác thường nên bệnh cũng nan y
Cái mặt ngu ngu cứ lì lì
Đi vào một chút, ra một chút
Chẳng nói câu gì - biết làm chi.?RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - TieuChieu - 14-01-2011

Đổi câu mới nhen 010

Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - lanhdien - 14-01-2011

Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi
Em chửa theo chồng nói nhỏ thôi
Thôi thì, thì thế, thôi thôi thế
Khi nào em mới nhấp ly bôi


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - hothiethoa - 14-01-2011

Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi
Sao vẫn đi về trong lẻ loi
Ngày lại ngày qua cô quạnh quá
Bao giờ ta đặng tiếng: Mình ơi!RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - lanhdien - 14-01-2011

Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi
Em đã muốn chồng, muốn được đôi
Mấy lần xuân chín mà em nín
Sợ cảnh xuân tàn chong vậy thôi!


RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Hoả Tà Nương - 14-01-2011

Xuân thì sắp cạn nửa chong rồi,
Đông vẫn chưa tan, giá chưa thôi.
Áo ấm than van trời lạnh buốt,
Tết về hỏi có cánh đào tươi ...RE: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt - Ngạo - 16-01-2011

Từ buổi em về gió lặng tăm
Mù co mãi chán hoá hâm hâm
Rống lên vạn tiếng lời than thở
Sư bố em ra .. nhỏ chết bằm..laughing