TRANG THƠ CHÂM BIẾM PHẠM BÁ CHIỂU

TRANG THƠ CHÂM BIẾM PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Wed, 12 Oct 2022 14:40:00 +0000

TÍNH SAI
Phạm Bá Chiểu

Tham nhũng, của thành non
Chàng vào tù sống mòn
Tưởng hy sinh đời bố
Củng cố cho đời con

Nhưng ôi, chuyện ngược đời
Chàng nghĩ sai mất rồi
Tiền vợ nắm san sẻ
Cho tài xế xe hơi

Con chàng quá nhỏ nhoi
Đến trường, bạn chê cười
Bố mày trùm tham nhũng
Chán học rồi... chán chơi

Cuối đời chàng ra tù
Vợ cùng tài xế vù
Còn thằng con học dốt
Tương lai ôi mịt mù

RE: TRANG THƠ CHÂM BIẾM PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Tue, 08 Nov 2022 00:55:10 +0000

2
LẬT ĐỜI KẺ GIAN THAM
Phạm Bá Chiểu

Ngày nào vỗ ngực dạy đời
Mà nay xộ khám biết thời nào ra


3
BIẾT VẬN TRỜI?
Phạm Bá Chiểu

Thầy bói biết được vận trời
Sao không giàu trước cho người giàu sau

RE: TRANG THƠ CHÂM BIẾM PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Tue, 15 Nov 2022 21:52:05 +0000

CA DAO THỜI THIẾU XĂNG

4
BUÔNG ÁO
Phạm Bá Chiểu 

Chàng buông vật áo em ra
Để em kịp đổ kẻo mà hết xăng


5
NHỚ MẸ NHUNG HẾT XĂNG
Phạm Bá Chiểu 

Chiều chiều ngóng phía trời xa
Thương quê, nhớ mẹ nhưng mà hêt xăng