Mỹ Nhân Đối Nguyệt -Đường Dần

Mỹ Nhân Đối Nguyệt -Đường Dần
by   Ngạo  at   Sat, 11 Sep 2021 16:43:19 +0000

Mỹ nhân đối nguyệt - Đường Dần

美人對月 
斜髻嬌娥夜臥遲,
梨花風靜鳥栖枝。
難將心事和人說,
說與青天明月知。Tà kết kiều nga dạ ngoạ trì,
Lê hoa phong tĩnh điểu thê chi.
Nan tương tâm sự hoà nhân thuyết,
Thuyết dữ thanh thiên minh nguyệt trì 

Ngạo Dịch :

Mỹ nhân tóc búi xiên nghiêng
Ngại  chưa vỗ giấc , bên triền hoa lê
Gió lặng , chim hót vỗ về
Tâm tư khó tỏ , khó bề sẻ chia
Thì thầm cùng ánh trăng khuya
Tương tư sầu muộn , gió về buồn tênh

Tặng em nha Tiểu Hồ Ly Giang Đồng Hương Nguyễn  ..việc em cần là đừng u sầu như bài thơ này ..chir cần xinh đẹp thôi ??