Nguyên Tiêu - Hồ Chí Minh

Nguyên Tiêu - Hồ Chí Minh
by   Ngạo  at   Fri, 26 Feb 2021 10:01:30 +0000

"Nguyên Tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt "

Tối nay trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ , thế nhưng báo đảng toàn trích thơ của Trung Quốc mà quên mất cụ Hồ có bài thơ này :

元宵 

今夜元宵月正圓,
春江春水接春天。
煙波深處談軍事,
夜半歸來月滿船。


Nguyên tiêu

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

Hồ Chí MinhDịch nghĩa :

Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.

Tui dịch :

Trăng sáng tròn xoe rằm tháng giêng
Xuân nơi sông nước nối xuân thiên
Giữa dòng sương khói bàn quân sự
Chở ánh trăng thanh xán lạn thuyền