Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch
by   Ngạo  at   Mon, 25 Jan 2021 14:32:20 +0000

Tĩnh Dạ Tứ  _ Lý Bạch

靜夜思 
床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

Ngạo Dịch :

Ánh trăng soi rọi đầu giường
Cứ ngỡ  mặt đất mù sương tỏa đầy
Đầu ngẩng trăng sáng mây bay
Cúi đầu nhớ những sum vầy cố hương.

Ghi chú : Thủa nhỏ Lý Bạch thường lên đỉnh núi Nga Mi ở quê nhà ngắm trăng. Từ năm 25 tuổi, ông đã xa quê và xa mãi. Bởi vậy, cứ mỗi lần thấy trăng là nhà thơ lại nhớ tới quê nhà.
Ta hôm nay vọng trăng nhớ Tiểu Hồ .