Túy Hoa Âm - Lý Thanh Chiếu .

Túy Hoa Âm - Lý Thanh Chiếu .
by   Ngạo  at   Sun, 24 Jan 2021 18:03:59 +0000

Túy Hoa Âm - Lý Thanh Chiếu醉花陰 
薄霧濃雲愁永晝,
瑞腦消金獸。
佳節又重陽,
玉枕紗廚,
半夜涼初透。

東籬把酒黃昏後,
有暗香盈袖。
莫道不消魂,
簾捲西風,
人比黃花瘦。Tuý Hoa Âm

Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú,
Thuỵ não tiêu kim thú.
Giai tiết hựu trùng dương,
Ngọc chẩm sa trù,
Bán dạ lương sơ thấu.

Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu,
Hữu ám hương doanh tụ.
Mạc đạo bất tiêu hồn,
Liêm quyển tây phong,
Nhân tỷ hoàng hoa sấu.Dịch nghĩa :

Khói nhạt mây dày, ngày dài tẻ ngắt,
Hương trầm đã nguội, lò vàng đã tắt.
Tiết trời tươi đẹp đúng dịp trùng dương,
Gối ngọc màn the,
Nửa đêm hơi lạnh len vào.

Bên bờ giậu phía đông, nâng ly sau buổi hoàng hôn,
Hương thầm đầy tay áo.
Chớ nói cảnh chẳng tiêu hồn,
Rèm cuốn gió tây,
Người so với hoa vàng còn mảnh mai hơn.

Ngạo Dịch :

Mây dồn khói mỏng sầu miên
Lò vàng trơ lạnh, mạt thiên hương trầm.
Trùng Dương biệt tiết mù căm
Màn the, gối ngọc , gió chầm châu thân
Nửa đêm lạnh cả ân cần
Nâng ly sau buổi cuối tầng hoàng hôn
Rèm tây gió cuốn tiêu hồn
Hương vờn tay áo trữ tồn ngậm sâu
Hoa vàng mong mỏng liêm câu
Người đẹp mảnh khảnh vấn đâu sánh bằng .

#####

Theo Lang hoàn toả ký của Doãn Thế Trân,  Triệu Minh Thành là chồng của tác giả khen bài này là “tuyệt diệu hảo từ”, và quyết làm một bài khác theo cùng điệu Tuý hoa âm để sánh cùng. Sau suốt ba ngày đêm mất ăn mất ngủ, ông đã làm tới 15 bài khác, sau đó trộn với bài của Lý Thanh Chiếu rồi đem tất cả cho một người bạn là Lý Đức Phu và phân biệt cao thấp. Đức Phu xem kỹ rồi chỉ ra bài hay hơn cả, chính là bài này của Lý Thanh Chiếu.

Dịch tặng Tiểu Hồ Ly và TAL của tôi .