Trường Can Hành Kỳ 1 _ Lý Bạch

Trường Can Hành Kỳ 1 _ Lý Bạch
by   Ngạo  at   Tue, 19 Jan 2021 19:15:49 +0000

Trường can hành kỳ 1_ Lý Bạch

長干行其一 
妾髮初覆額,
折花門前劇;
郎騎竹馬來,
繞床弄青梅。
同居長千里,
兩小無嫌猜。
十四為君婦,
羞顏未嘗開;
低頭向暗壁,
千喚不一回。
十五始展眉,
願同塵與灰,
常存抱柱信,
豈上望夫台?
十六君遠行,
瞿塘灩澦堆;
五月不可觸,
猿聲天上哀。
門前遲行跡,
一一生綠苔。
苔深不能掃,
落葉秋風早。
八月蝴蝶黃,
雙飛西園草;
感此傷妾心,
坐愁紅顏老。
早晚下三巴,
預將書報家;
相迎不道遠,
直至長風沙。Trường Can hành kỳ 1 _ Lý Bạch

Thiếp phát sơ phú ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Trường Can lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thuỷ triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi
Thường tồn bão trụ tín
Khởi thướng Vọng Phu đài
Thập lục quân viễn hành
Cù Đường, Diễm Dự đôi
Ngũ nguyệt bất khả xúc
Viên thanh thiên thượng ai
Môn tiền trì hành tích
Nhất nhất sinh lục đài
Đài thâm bất năng tảo
Lạc diệp thu phong tảo
Bát nguyệt hồ điệp hoàng
Song phi tây viên thảo
Cảm thử thương thiếp tâm
Toạ sầu hồng nhan lão
Tảo vãn há Tam Ba
Dự tương thư báo gia
Tương nghênh bất đạo viễn
Trực chí Trường Phong SaDịch nghĩa :

Tóc em khi mới xõa ngang trán
Bẻ hoa trước cửa nhà chơi
Chàng cưỡi ngựa tre lại
Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
Cùng sống ở làng Trường Can
Hai trẻ nhỏ không hề có tị hiềm
Năm mười bốn thiếp về làm dâu nhà chàng
Mặt còn thẹn thùng không dám cười đùa
Cúi đầu ngoảnh vào trong vách tối
Trời gọi cả ngàn lần vẫn không dám đáp lại một câu
Năm mười lăm mới bắt đầu lộ nét tươi cười
Nguyện sống bên nhau trong cảnh gian khổ
Mãi mãi giữ lời như Vĩ Sinh ôm cột
Có nghĩ đến chuyện phải ra Vọng Phu đài ngóng chàng
Năm mười sáu chàng đi xa
Đến Cù Đường và Điễm Dự
Tháng năm nước dâng cao, không đi được đến đó
Trên cao nghe có tiếng vượn kêu ai oán
Trước sân dấu chân dạo hồi xưa còn đó
Đâu đâu cũng đầy những lớp rong rêu
Rêu mọc dày quá không quét đi hết
Lá đã rơi trong gió thu đến sớm
Tháng tám bươm bướm bay lại
Bay từng đôi với nhau trong khu vườn mé tây
Nhìn thấy vậy thiếp bỗng sinh thương tâm
Ngồi buồn sợ già đi mất
Sớm muộn gì chàng về đến Tam Ba
Nhớ gởi thư về nhà báo
Thiếp chẳng sợ đường sá xa xôi sẽ đi
Đến tận Trường Phong Sa đón chàng

Ngạo Dịch :

Quen chàng tóc chớm ngang vai.
Một đôi, trúc mã thanh mai đã từng.
Mơ xanh hái tận trong rừng.
Cành tre làm ngựa, tưng bừng đùa vui.
Làng trên, xóm  dưới tới lui.
Hồi ức  thơ ấu  ngọt bùi có nhau.
Mười bốn thiếp về làm dâu.
Vẻ còn e thẹn, đã đâu cười đùa.
Quay đầu phên liếp dậu thưa.
Mặc cho chàng gọi, đổ thừa chẳng nghe.
Mười năm đã hết e dè.
Nguyện cam sướng khổ, chở che ta cùng.
Cùng chàng giữ đạo thủy chung.
Vọng phu đài đó, mịt mùng vọng ai
Viễn chinh theo bước đường dài.
Cù Đường, Diễm Dự nay mai khởi hành.
Tháng năm, năm tháng vút nhanh.
Nghe như tiếng vượn, trời hành bi thương.
Ngoài hiên dấu vết còn vương.
Rêu xanh giờ đã lấn đường từ lâu.
Đài rêu quét sạch được đâu
Lá rơi trong gió, ngõ hầu thu sang.
Tháng tám cánh bướm trổ vàng.
Cùng nhau lượn múa khẻ khàng vườn tây.
Cảm thương tâm sự thiếp đây.
Dung nhan sợ úa mai rầy già nua..
Tam Ba xuân đã tới chưa ?
Thư chàng chẳng gửi, cho vừa nhớ mong.
Đường xa thiếp vẫn ngóng trông.
Trường Phong Sa đó,  nỗi lòng tương tư

P/s : Đầu tiên là tặng Tiểu Hồ Ly Giang Đồng Hương Nguyễn  .kế là tặng cô bạn học thủa ấu thơ  Ai Thuy Tran . Cuối cùng là tặng TAL ..và Thi Bá Chopmat .