Câu chuyện đầu năm Tân Sửu

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53
RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Sat, 25 Dec 2021 13:01:25 +0000

TÔI MUỐN MIKE PHẢI TRỞ THÀNH YOUTUBER NỔI TIẾNG. SAU ĐÓ, TÔI SẼ HẠI HẮN MẤT SĨ DIỆN VÀ TỰ TỬ...

John: Tôi muốn Mike trở thành Youtuber nổi tiếng

Jesen: Chi vậy?

John: Tôi muốn hắn tự tử vì mất sĩ diện...

Jesen: Nhưng, Mike đâu có biết hát, biết nói???

John: Hắn có tri thức và hắn sẽ trình bày tri thức của hắn qua Youtube...

Jesen: Nhưng ai sẽ nghe và xem clip của anh ta?

John: Sẽ có rất nhiều người xem...

Jesen: Nhưng, lĩnh vực gì?

John: Bất kể lĩnh vực gì.

Jesen: Thực ra, chỉ những người lười biếng mới xem clip thay vì họ đọc sách.

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Mon, 03 Jan 2022 10:09:40 +0000

LÀM SAO THÌ MỚI ĐƯỢC COI LÀ QUEN BIẾT NHAU?

Kennedy: Để được coi là "quen biết nhau", thì họ phải đi nhậu với nhau và xin số điện thoại của nhau. Trước đó, họ phải là bạn thân, và phải đi nhậu chung với nhau rồi.

Rista: Tôi dự định sẽ tự doanh vì tôi đã già....Tôi không thể đi nhậu với người trẻ và tôi cũng không thể trở thành bạn của họ.

Kennedy: Sao nghe buồn quá vậy! Anh vẫn còn trẻ.

Rista: Anh biết rồi đấy!. Nếu tôi cứ cho rằng tôi còn trẻ, thì người khác sẽ cho tôi đã già. Dù tôi không muốn mình già, nhưng tôi cũng không thể ngăn cản người khác già đi mỗi ngày. Đồng nghiệp và cấp trên cũ của tôi đã già đi. Tôi chẳng còn quen biết ai.

Kennedy: Anh vẫn còn có tôi trong mỗi cuộc họp. Tôi sẽ luôn tán thành với ý kiến của anh, dù anh sai...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Mon, 03 Jan 2022 14:38:02 +0000

MIKE ĐÃ THAY ĐỔI TÍNH CÁCH VÀ CHỊU KẾT BẠN...

Rin: Mike đã thay đổi tính cách của anh ấy và đã chịu kết bạn.

Jessica: Nhưng để làm gì?

Rin: Điều này sẽ giúp ích cho chị. Nó đã chứng minh chị là người tốt. Chị đã góp phần thay đổi tính cách của Mike. Chị đã trở nên toả sáng hơn trong mắt của người khác. Nhưng, ai cũng biết giao lưu kết bạn chỉ để bán hàng hoặc cấp dưới sẽ dốc hết tấm lòng với cấp trên

Jessica: Mike không phù hợp với lối sống của người Việt Nam.

Rin: Chị muốn đuổi Mike ra khỏi Việt Nam?. Chị là ai?

Jessica: Đồ chó! Nhãi nhép!

Rin: Chị hãy để Mike yên...

RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào  at   Mon, 03 Jan 2022 14:53:44 +0000

SỰ BÙ ĐẮP...

Bạch thầy, làm sao con có thể bù đắp cho Mike?

+Bù đắp không phải là sự cộng thêm. Bù đắp là một phép trừ...

Bạch thầy, là sao? Con không hiểu?

+Nghĩa là, con muốn nổi tiếng. Cấp dưới của con tưởng rằng con là một người Sếp tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, con đã đối xử quá xấu với Mike. Nếu con muốn bù đắp cho Mike, thì con nên nói thật với mọi người rằng con là kẻ xấu...

Nhưng con không thể làm được!. Con đã dày công gầy dựng uy tín và còn khao khát được mọi người thương yêu.

+Vậy con bù đắp cho Mike cái gì?. Trong lòng Mike chỉ toàn sự oán hận con...Hãy thực hiện lời ta nói....

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53