RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Fri, 17 Nov 2023 23:45:42 +0000

11841
HÃY CHỪA MỘT MẢNH
Phạm Bá Chiểu

Anh đừng đập nát tim mòn
Chừa em một mảnh để còn yêu anh


11842
NHIỀU VỢ ĐỂ THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Sau thành công bóng một nàng
Càng nhiều nàng ắt chàng càng thành công


11843
HOÁ
Phạm Bá Chiểu

Cưới rồi, em hóa mãnh sư
Anh thành trâu mộng đầu dư nhiều sừng


11844
THỨC THỜI
Phạm Bá Chiểu

Biết dừng cương trước vực sâu
Nếu không bay được sang đầu bên kia


11845
HÃY TIN TƯỞNG PHỤ NỮ
Phạm Bá Chiểu

Hãy tin tưởng phụ nữ khi
Đời không còn có điều gì để tin


11846
ĐỒNG ĐIỆU SONG SONG
Phạm Bá Chiểu

Sao tim đồng điệu tuyệt vời
Đôi ta nỡ bước đường đời song song?


11847
TRO TIM
Phạm Bá Chiểu

Xưa em bùng lửa tim anh
Để giờ còn lại tan tành tàn tro


11848
TÁT BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Làm sao tát cạn biển xanh
Làm sao tát cạn nỗi anh nhớ nàng


11849
VẾT SẸO
Phạm Bá Chiểu

Chia đôi chỉ một mối tình
Nên chi vết sẹo tim mình giống nhau


11850
TRẢ THÙ
Phạm Bá Chiểu

Tình em, hoa dưới gót giày
Trả thù duy nhất- tỏa đầy hương thơm