RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sat, 11 Nov 2023 20:07:47 +0000

11821
KHÔNG CẦN ĐỒNG HỒ
Phạm Bá Chiểu

Đồng hồ anh chẳng cần xem
Bởi giờ nào cũng nhớ em mỏi mòn


11822
CHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Chiều cao, chiều rộng, chiều xa
Chiều nào cũng được miễn là chiều em


11823
SAO EM
Phạm Bá Chiểu

Vì sao cả dải ngân hà
Anh nhìn chỉ thấy một là sao em?


11824
HÃY CẢM ƠN KHÓ KHĂN
Phạm Bá Chiểu

Hãy ơn đời đổ khó khăn
Nếu không áp lực sao thành kim cương


11825
VẪN TRONG TRÍ, TIM NGƯỜI KHÁC
Phạm Bá Chiểu

Hãy ơn người ghét, yêu ta:
Ghét trong trí họ, yêu là trong tim


11826
RỔ TRE ĐỰNG NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Rổ tre đựng nước sao đầy
Lười làm, nhác học mơ ngày giàu sang(?)


11827
PHƯỚC VÀ NGHIỆP
Phạm Bá Chiểu

Thương người, ta tạo PHƯỚC trời
Hại người, mặc kẻ NGHIỆP đời nặng mang


11828
TÀI SẢN
Phạm Bá Chiểu

Khỏe, vui: tài sản khôn tày
Nào đâu phải ví tiền đầy, nhà to…


11829
SUỐI CẠN, SÔNG SÂU
Phạm Bá Chiểu

Người ngu: suối cạn ầm ào
Người khôn: tĩnh lặng sông sâu kiệm lời


11830
TRÙNG GÂY BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Vi trùng nào độc bằng tiền
Gây rồ bao kẻ, gây điên bao người