RE: Trang đường luật Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Mon, 18 Sep 2023 14:01:35 +0000

72

CHÙA ÔNG NÚI
Phạm Bá Chiểu

Sừng sững Chùa Ông ngự Núi Bà
Rẽ mây, rẽ nắng, rẽ sương sa
Cười chê bão dữ gầm trời thẳm
Cợt nhạo sóng cuồng thét biển xa
Sinh khí miền văn quây hội tụ
Linh thiêng chốn võ quyện giao thoa
Lên non, em hỡi, mình cầu Phật
Hưng thịnh, trường tồn Tổ quốc ta