RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Mon, 18 Sep 2023 07:04:59 +0000

11.681
ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Mình em chỉ đẹp gái thôi
Bên anh, em bỗng… đẹp đôi chúng mình


11.682
MẶN MÀ ANH
Phạm Bá Chiểu

Chàng mang đi chút mặn mà
Hồn em ngỡ mất bao la biển triều


11.683
DỄ VÀ KHÓ, XUỐNG VÀ LÊN
Phạm Bá Chiểu

Con đường xuống dốc dễ dàng
Con đường lên dốc vô vàn khó khăn


11.684
ĐỜI LÀ ÁP LỰC
Phạm Bá Chiểu

Đời đầy áp lực, đúng thôi
Đời dành thoải mái chỉ người khuất non


11.685
ƠN ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cảm ơn áp lực đời dành
Để ta than đã hóa thành kim cương


11.686
VƯỢT THỬ THÁCH
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời ném đá vào anh
Sẵn sàng, anh biến chúng thành kim cương


11.687
CỐ GẮNG DẪU KHÔNG THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Gắng mình chưa chắc thành công
Nhưng không hối tiếc rằng không chịu lùi


11.688
TIỂU THUYẾT CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai biết được ngày mai
Càng đầy bí ẩn càng hay sách đời


11.689
HIỂU ĐIỀU KHÔNG NÓI
Phạm Bá Chiểu

Hiểu điều ta nói: bạn ta
Hiểu điều không nói chính là tình yêu


11.690
THƠ ĐỨNG ĐÈN
Phạm Bá Chiểu

Gặp em, thơ đứng đèn rồi
Mắt cười trời tỏa, răng cười trăng ngân