RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 14 Sep 2023 20:44:36 +0000

11.661
ĐÓNG VAI
Phạm Bá Chiểu

Muốn làm nhân vật chính phim
Bộ phim tình sử chúng mình yêu nhau?


11.662
TÌNH ỚT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, ớt đỏ đẹp sao
Ngắm nhìn siêu thích, ăn vào siêu cay


11.663
MƯỢN RƯỢU RA OAI
Phạm Bá Chiểu

Rượu say, hết sợ vợ rồi
Hết say, sợ vợ hơn hồi… chưa say


11.664
THÂN TRAI
Phạm Bá Chiểu

Ra đường, mãnh hổ oai phong
Về nhà sợ vợ (thuộc dòng mãnh sư)


11.665
HÓT VÀ HÚ
Phạm Bá Chiểu

Có tiền, vợ hót sơn ca
Không tiền, vợ hú tung nhà bão dông


11.666
CẦN SỢ VỢ
Phạm Bá Chiểu

Làm trai, sợ vợ, yên nhà
Kẻo nàng cấm vận có mà phát... điên


11.667
KIỆT TÁC EM
Phạm Bá Chiểu

Sáu ngày chúa tạo trần gian
Tạo em, kiệt tác, mất ngàn năm hơn


11.668
MÁU
Phạm Bá Chiểu

Trai không máu gái ví bằng
Oai hùng mãnh hổ hàm răng không còn


11.669
YÊU THƯƠNG VÀ HẬN THÙ
Phạm Bá Chiểu

Yêu thương chắp cánh ta bay
Hận thù gánh nặng đọa đày trần gian


11.670
NHIÊN LIỆU BAY
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn, nhiên liệu máy bay
Hai tìm đầy đổ thêm đầy… hai tim