RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào   at   Mon, 22 May 2023 16:13:49 +0000

ĐIỀU GÌ LÀM ANH BUỒN ĐẾN VẬY!

Jenifer: Chào Ken, tôi không bao giờ thấy nụ cười trên gương mặt của anh. Điều gì làm anh buồn đến như vậy!

Ken: Tôi chỉ thích làm việc với những cổ đông lớn và những lãnh đạo thật sự. Họ phải là những chủ sở hữu của công ty.

Jenifer: Vì sao? Những người đó đều là các con ông, cháu cha!

Ken: Tôi không sợ con ông, cháu cha. Tôi chỉ sợ những người nghèo. Những người nghèo thường là những đồng nghiệp hèn kém và những cấp trên ngu dốt của tôi. Tôi không muốn nhường việc và vị trí của tôi cho họ nữa!

Jenifer: Nhưng con ông, cháu cha sẽ khiến cho anh mệt mỏi.

Ken: Bạn hãy nhìn tôi xem. Tôi có đang mệt mỏi với những đồng nghiệp hèn kém và những cấp trên ngu dốt không?. Tôi đã không còn nhìn thấy nụ cười của mình trong gương. Những con ông, cháu cha cho tôi tiền và đưa tôi đến những bữa tiệc sang trọng. Còn đồng nghiệp, cấp trên của tôi chỉ hành hạ thể xác và tinh thần của tôi.

Jenifer: Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao bạn không cười! Tôi cũng sẽ làm việc với những cổ đông và cố gắng gạt những người khác ra khỏi cuộc chơi, trong đó có cả bạn nữa.