RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sun, 19 Mar 2023 15:43:33 +0000

9631
YÊU LÀ ĐAU KHỔ
Phạm Bá Chiểu

Biết yêu đau khổ rất nhiều
Vẫn xin đau khổ để yêu cháy mình


9632
“CHÂN TÌNH”
Phạm Bá Chiểu

“Chân tình” tìm chốn nào đây?
Giữa hai chân thật có ngay “chân tình”!


9633
VỮNG KIỀNG BA CHÂN
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông thế vững chân kiềng
Ngoài hai chân thật có thêm “chân tình”


9634
TRÔNG
Phạm Bá Chiểu

Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày có em.


9635
MƠ VÀ TỈNH
Phạm Bá Chiểu

Trong mơ mình mãi bên nhau
Tỉnh ra mới biết: hai đầu hành tinh


9636
TÌNH BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu như biển sóng tình
Đừng như hồ đọng tưởng mình bao la


9637
HẠN SỬ DỤNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy nên tiết kiệm thời gian
Tình yêu có date trăm năm không dài


9638
CÁ NHỎ ĐẠI DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Em là cá nhỏ đại dương
Biết bơi về đảo thiên đường hướng nao?


9639
TAN BĂNG
Phạm Bá Chiểu

Bởi tâm xứng hưởng bình yên
Hãy cười tỏa nắng, băng phiền ưu tan


9640
LẠC PHƯƠNG LẠI TẮC ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Đi tìm hạnh phúc lạc phương
Lại còn khổ nỗi tắc đường khôn lui