RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào   at   Sat, 18 Mar 2023 17:01:30 +0000

CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ NGƯỜI NGHÈO NẾU CHÚNG TA KHÔNG HỌC CÁCH CHO TIỀN...

Gửi Ban Giám Đốc,

Chúng ta mãi mãi là người nghèo nếu chúng ta không học cách cho tiền. Chẳng ai biết chúng ta giàu có. Việc làm giàu của chúng ta là vô nghĩa...

Chúng ta cứ bắt ép nhân viên phải tôn trọng chúng ta trong khi họ đang nghĩ rằng chúng ta quá nghèo. Theo họ, những người nghèo sẽ chẳng có tiền để tặng bất kì ai. Chúng ta cứ khoe với nhân viên về số tài sản kết xù để họ nghĩ rằng chúng ta đang lừa họ.

Bây giờ, đã có nhiều người nghỉ việc

Trân trọng,